JAK POLUBIĆ SIEBIE? TRENING UMIEJĘTNOŚCI SAMOAKCEPTACJI

Adresat: Program adresowany jest do uczniów klas 6 SP, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 Opis: Celem zajęć jest podniesienie poziomu samoakceptacji uczestników oraz zwiększenie ich umiejętności wyrażania akceptacji innym osobom. Spotkanie umożliwia uczniom ćwiczenie umiejętności samopoznania.

Sposób realizacji: Całość jednego dnia 

Grupa:
pojedyncza klasa

Czas trwania:

2 godziny dydaktyczne

Cena:
400 zł/edycja